EN
TR
menu×
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin ortadan tamamen kaldırılması veya zararlarının 
en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları da içermesi bakımından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramından farklıdır.


İş Sağlığı ve Güvenliği; işletmede henüz bir tehlike oluşmamışken olası tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarıdır
×