EN
TR
menu×
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Eğitime kayıt olmak için tıklayınız.

Yüksekte Çalışma Eğitimi: Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı veya inemeyeceği  yerler “yüksek” olarak kabul edilir. 

Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma biçimleridir. 

Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. 

Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir.  Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. 

Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.

Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü  yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, yüksekte çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. 

Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak  çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. 

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir
 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ GENEL BİLGİLER :

• Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi  :1 gün ( 8 saat)
• Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi  : 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.
• Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
• Eğitimlerimiz Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
• Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.
• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.
• Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belge yönetmelikte belirtilen gereklilikleri kapsamaktadır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
• Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
• Düşme durdurma sistemleri
• Emniyet alma kuralları 
• Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
• Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
• İskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
• Merdiven kullanımı
• Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri
Devamını göster

Gizle
 
×