EN
TR
menu×


Genel Uygunluk Değerlendirmesi

STM Checklist, bir tesisin Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG)uygunluğunu değerlendirmenize yardımcı olan bir araçtır. Checklist, kullanıcıtalimatlarını içeren, denetleme bulgularını otomatik olarak özetleyen birtablodan, 10 adet tematik (konu) tablosundan (Denetleme Protokolünün 10modülüne tekabül eden) ve ilgili metinlere aktif link içeren bir ÇSG mevzuatlistesi tablosundan oluşmaktadır. 

Her bir konu tablosu, başlıca ÇSG yönetmelik gereklerinikapsayan bir dizi uygunluk sorusu içermektedir. 

Sorular tematik bölümler halinde (konularına göre) gruplandırılmıştır. 

Her bir sorunun kendine ait bir numarası vardır ve biryönetmelik referansına atıfta bulunur. 

Mümkün olduğu ölçüde, yönetmelik gereklilikleri kullanımıkolay, pratik yönelimli sorular halinde özetlenmiştir.

Detaylar ve Uygulama için bizi arayın görüşelim.

Muhsin MORALI

STM İş Güvenliği Danışmanlık & Özel Eğitim  

×