EN
TR
menu×
İş Güvenliği Müşavirlik Hizmetleri

İnşaat aşamasından başlayarak işletme aşamasından tesisin kapatılma sürecine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetimi Kapsamında kuruluşlara kurumsal bir yapı oluşturulması amacıyla HSE (Şantiye İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Planı) hazırlanması.


• Durum Tespit Raporlarının hazırlanması,
• İSG  Planlarının hazırlanması,
• İSG Planlarının uygulanmasının kontrolörlüğü,
• Müteahhit çalışmalarının planlanması ve takibi
• Prosedür Talimat ve formların oluşturulmasında (EYS) sistemlerinin kurulması
×