EN
TR
menu×
İşe Giriş Tetkik ve Raporlama Hizmeti
İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken Portör muayenesi, İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğerİşitme Testi fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri vb. testleri kurumumuz aracılığıyla yaptırabilirsiniz.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler için Akciğer Filmi, İşitme Testi, EKG (Elektrokardiyografi), Solunum Fonksiyon testi ve Kan testleri yapılır.

Bu testler İş yeri hekimi tarafından değerlendirilip özlük dosya halinde tek tek dosyalanıp takdim edilir.

İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Bunun yanı sıra işverenleri ise zaman ve maddi olarak zorlamaktadır. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında sıra ve yüksek ücret nedeniyle aksamalar meydana gelmekte, bu da işçilerin sağlık verilerinin oluşturulmasında ve takibinde sorunlar oluşturmaktadır. Bu sebepten kurumumuz aracılığıyla bu tarz sorunlar yaşamadan işlemlerinizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

STM OSGB'de İşe Giriş Sağlık Raporu- Periyodik Sağlık Muayeneleri

 İşe Giriş Sağlık Raporu: Her yeni işe başlayan çalışanın işe başlamadan önce başlayacağı işin yürütüm şartlarına uygun yapılan çeşitli tetkikler sonucu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden çalışmaya elverişli olduğuna dair işyeri hekimi tarafından verilen rapordur. İşe yeni başlayan personeller için zorunlu olan sağlık raporu mevzuatta yapılan son değişikliklere göre sadece OSGB' lerden temin edebilirsiniz. Aynı zamanda birçok sektör için zorunlu olan ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporunu da işyeri hekimlerimiz size verebilir.


STM OSGB olarak bizler;  Sağlık ve güvenlik önlemlerini üstlendiği firmalarının çalışanları işe başlamadan önce geçeceği birçok aşamada etkin rol oynamaktadır. İşe yeni başlayan çalışanların işe giriş sağlık raporları ve işyeri hekimlerimizce öngörülen zamanlarda periyodik sağlık muayeneleri gerçekleştirilip sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Sağlık raporu almak için STM OSGB Merkez binamıza gelen tüm çalışanlara Sağlık Raporunu teslim ederken (Her gün saat 15:00 da) İSG Temel Bilgilendirme Eğitimi verip Katılım belgesi düzenlemekteyiz.

Devamını göster

Gizle
 
  • İşe giriş tetkik ve raporlama

  • İşe giriş tetkik ve raporlama

  • İşe giriş tetkik ve raporlama

  • İşe giriş tetkik ve raporlama

  • İşe giriş tetkik ve raporlama

  • İşe giriş tetkik ve raporlama

×